اولون کوئست (avalon quest)

315,000تومان

مأموریت سپاهیان شرور مُردرِد، نیروهای آرتور را به پرتگاهِ سقوط و شکست رانده‌اَند؛ آینده‌ی بریتانیا بر لبه‌ی تیغ است و آرتور به ناچار بر آن است تا بی‌وقفه مأموریت هایی برنامه‌ریزی‌شده را برای برگرداندنِ بازی به نفع سپاه خیر ترتیب دهد.

  • دره سنی:  +13
  • تعداد بازیکنان: 4 تا 10 نفر
  • مدت زمان بازی: 30 دقیقه

ناموجود

اولون کوئست (avalon quest)

داستان بازی اولون کوئست: مأموریت سپاهیان شرور مُردرِد، نیروهای آرتور را به پرتگاهِ سقوط و شکست رانده‌اَند؛ آینده‌ی بریتانیا بر لبه‌ی تیغ است و آرتور به ناچار بر آن است تا بی‌وقفه مأموریت هایی برنامه‌ریزی‌شده را برای برگرداندنِ بازی به نفع سپاه خیر ترتیب دهد. فرماندهان باید گروه‌های خود را به سرعت و بدون رأی‌گیری گُزینش کنند. هنوز همه‌چیز از دست نرفته‌است! یارانِ آرتور، برای رسوا کردنِ سرسپردگانِ مُردرِد و باز کردنِ مُشت‌شان، از نیروی طلسم و جادویی قدرتمند بهره می‌گیرند.
اگر همه‌ی مأموریت‌ها نیز به شکست بینجامند، باز هم یک مأموریت نهایی می‌تواند ضامنِ پیروزی باشد!

بازی کارتی اولون کوئست دنباله ای است بر بازی معروف و پرطرفدار Avalon که با تغییراتی به جذاب تر شدن بازی کمک کرده است. این بازی توسط گروه گنجفه و با کیفیت مناسب تولید شده است. از دیگر محصولات این گروه می توان به اسکال کینگ، سیلم و Dead wood اشاره کرد.

هدف بازی

موضوعِ بازی نقش مخفی اولون کوئست وفاداریِ پنهان و محرمانه است. بازیکنان یا در دسته یاران وفادارِ آرتور هستند یا از سرسپُردگان شرورِ مُردرِد. سپاه خیر، با پیروزی در سه مأموریت یا با شناساییِ سپاهیان شرّ در مأموریت نهایی، به پیروزی می‌رسد. سپاهیان شرّ، با به شکست کشاندنِ سه مأموریت و جان به در بُردن از آخرین فرصتِ سپاهیان خیر، برنده‌ی بازی خواهند بود. سپاه شرّ هم‌چنین می‌تواند با شناساییِ برخی از شخصیت‌های خاصّ سپاه خیر -در مرحله‌ی شکار- نیز به پیروزی برسد.
بازیکنان اجازه دارند در هر لحظه از بازی، هر ادّعایی بکنند؛ بحث و گفتگو، فریبکاری، اتّهام‌زنی و استنتاج منطقی، همگی به یک اندازه می‌توانند اسباب پیروزیِ سپاه خیر یا برتری سپاه شر باشند!

کارت‌ها و توکن‌ها

کارت شخصیت مشخّص می‌کند که آیا بازیکن، متعلّق به سپاه خیر و یار وفادارِ آرتور است یا از اهالیِ سپاه شرّ است و سرسپُرده‌ی شرورِ مُردرِد. کارت شخصیتِ هیچ بازیکنی، تا آخر بازی، به هیچ وجه نباید رو شود و در مورد تصویرِ کارتِ هیچ بازیکنی هم نباید بحث و گفتگو کرد. برخی از شخصیت‌ها دارای قدرت‌هایی ویژه هستند، مثل مورگانا که در همه‌ی بازی‌ها نیز حاضر است. برخی از کارت‌های شخصیت، بسته به تعداد بازیکنان، به بازی گرفته می‌شوند یا نمی‌شوند.

بعضی شخصیت‌ها اختیاری هستند و می‌توان جای‌شان را با شخصیت‌های دیگر عوض کرد:

فرمانده: بازیکنی را که باید گروه را گُزینش کند، مشخّص می‌کند.
توکن گروه: اعضای گروه را مشخّص می‌کند.
کارت مأموریت: شکست یا پیروزیِ یک مأموریت را تعیین می‌کند.
جادو: بازیکنی را مجبور می‌کند که به پیروزیِ مأموریت رأی بدهد.
کهنه‌سرباز: نشان می‌دهد که بازیکن، قبلاً یک بار نقشِ فرمانده را داشته و دیگر نمی‌تواند برای این نقش انتخاب شود.
طلسم: به بازیکنی داده می‌شود تا او، وفاداریِ بازیکنی دیگر را بررسی کند!
کارت وفاداری: بدون آن که نقشِ بازیکن را افشا کند، وفاداریِ او را به جبهه‌ی خیر یا شرّ آشکار می‌سازد.

آماده‌سازی

بر اساس تعداد بازیکنان، صفحه‌ی امتیازشماریِ مناسب را انتخاب کنید. در بازی 4 نفره، می‌توانید از هر یک از صفحه‌های موجود -به انتخاب خودتان- استفاده کنید. صفحه‌ی امتیازشماری را به همراه نشان‌گرهای امتیاز، توکن‌های گروه، کارت‌های مأموریت، توکن‌های کهنه‌سرباز و توکن جادو، در وسط محوطه‌ی بازی بگذارید. به هر بازیکن، یک کارت راهنما بدهید.
به شکل توافقی، یک فرمانده تعیین کرده و توکن فرمانده را به همراه یک توکن کهنه‌سرباز، به او بدهید.


در بازی‌های 6 الی 10 نفره، کارت‌های وفاداری را کنار صفحه‌ی امتیازشماری گذاشته و سپس بسته به تعداد بازیکنان، توکن‌های طلسم را جای‌گذاری کنید:
6 نفره: 1 توکن بین مأموریت دوّم و مأموریت سوّم
7 نفره: 2 توکن؛ دوّمی بین مأموریت‌های سوّم و چهارم
8 الی 10 نفره: 3 توکن؛ سوّمی بین مأموریت‌های چهارم و پنجم

تعیینِ جبهه‌ی افراد

به هر بازیکن –محرمانه و مخفیانه- یک کارت بدهید. هر بازیکن، دور از چشم دیگران، نگاهی به کارت خود انداخته و از نقشِ خود و جبهه‌ای که برایش می‌جنگد (خیر یا شرّ) مطّلع می‌شود.

مرحله‌ی آشکارسازی

بعد از این که همه‌ی بازیکنان، نقش و جبهه‌ی خود را شناختند، فرمانده، با انجامِ این اقدامات، زمینه‌ای فراهم می‌کند که همه‌ی سپاهیان شرّ، یکدیگر را بشناسند:
در بازی‌ها 4 و 5 نفره:
همه، چشم‌ها را ببندند!
اشراف‌زاده، شَست‌اَت را باز کن تا مورگانا، تو را بشناسد!
مورگانا، چشم‌هایت را باز کن و اشراف‌زاده را ببین و بشناس!
اشراف‌زاده، شَست‌اَت را جمع کن و به حالت عادّی برگرد!
مورگانا، چشم‌هایت را ببند!
همه، چشم‌ها را باز کنند!

در بازی‌های 6 الی 10 نفره:
همه، چشم‌ها را ببندند!
مورگانا و سرسپُردگانِ موردرِد -بجُز نفوذی- چشم‌های‌شان را باز کرده و یکدیگر را ببینند و بشناسند!
مورگانا و سرسپُردگان موردرِد، چشم‌ها را ببندند!
همه، چشم‌ها را باز کنند!

روش بازی

اولون کوئست در چند دور انجام می‌شود؛ هر دور، شامل یک مرحله‌ی تشکیل تیم، یک مرحله‌یمأموریت و یک مرحله‌ی انتقال است. بازی، با انجامِ مرحله‌ی مأموریت نهایی، به اتمام می‌رسد.
مرحله‌ی تشکیل تیم
پس از بحث و گفتگو به مقدار کافی، فرمانده، به تعدادِ مشخّص‌شده در صفحه‌ی امتیازشماری ، توکن گروه برداشته و هر توکن را به یکی از بازیکنان می‌دهد. در این مرحله، رأی‌گیری‌ای در کار نخواهد بود! افرادی که فرمانده گُزینش می‌کند، راهیِ مأموریت می‌شوند.

فرمانده، می‌تواند خودش را هم به عنوان عضوی از گروه، انتخاب کند، می‌تواند نکند! توجه داشته باشید که به هر بازیکن فقط می‌توان یک توکن گروه داد، نه بیش‌تر!

توکن جادو: پس از این که فرمانده، گروه را گُزینش کرد، توکن جادو را پیشِ روی یکی از افراد گروه می‌گذارد؛ می‌تواند توکن جادو را پیشِ روی خودش هم بگذارد. بازیکنی که توکن جادو را پیشِ روی خود می‌بیند، نمی‌تواند در این دور، رأی به شکست مأموریت بدهد، مگر آن که نقش‌اَش صراحتاً اجازه‌ی شیطنت به او بدهد!

 

پایان بازی

اولون کوئست، در یکی از این دو حالت به پایان می‌رسد:
1) پیروزیِ سه مأموریت : سپاه خیر پیروز می‌شود! بازی به آخر می‌رسد.
2) شکستِ سه مأموریت (در بازی 4 نفره، شکستِ دو مأموریت) : کار به مأموریت نهایی کشیده می‌شود. در این حالت، خیر و شرّ هر دو می‌توانند پیروز باشند!

مأموریت نهایی

اگر سه مأموریت (در بازی 4 نفره، دو مأموریت) به شکست انجامید، بلافاصله واردِ مأموریت نهایی شوید. مأموریت نهایی با بحث و گفتگو به پیش می‌رود و در آخر، یا شکارچی نابینا دست به شکار می‌زند یا سپاهیان خیر، آخرین فرصت خود را امتحان می‌کنند.

بحث و گفتگو

هر بازیکن، پنج دقیقه فرصت دارد تا دلیل بیاورد و به دیگران بقبولاند که چه کسانی سرسپُردگانِ مُردرِد هستند. سرسپُردگان موردرِد می‌توانند دیگران را گیج کنند، می‌توانند چراغ خاموش حرکت کنند تا از لو رفتن در اَمان بمانند و حتی می‌توانند جبهه‌ی خود را کاملاً آشکار کرده و بیش‌ترین اطلاعات را در اختیارِ “شکارچی نابینا” بگذارند.
زمان را محاسبه کنید؛ به محضِ پایان 5 دقیقه، همه‌ی بحث‌ها و گفتگوها باید متوقّف شوند!


اگر همه‌ی مأموریت‌ها نیز به شکست بینجامند، باز هم یک مأموریت نهایی می‌تواند ضامنِ پیروزی باشد!

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اولون کوئست (avalon quest)”

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اولون کوئست (avalon quest)”